Uputstvo o registraciji

Sistem EMIS (www.e-skole.ba, www.emis.ba, www.ocjene.emis.ba) zahtijeva registraciju novih korisnika prije pristupa on-line portalu. Registracija je nužna iz razloga jedinstvene identifikacije korisnika, što između ostalog omogućuje svakom korisniku da prati i analizira rezultate svojih testova koje je obavio u prethodnom periodu.

Postupak registracije

Postupak registracije na sistem emis.ba je krajnje jednostavan:

 1. odaberete korisničko ime,
 2. navedete Vašu e-mail adresu
 3. odaberete odgovarajuću lozinku,
 4. potvrdite odabranu lozinku i
 5. kliknete na 'Registriraj se'

Napomena: kao i u drugim sistemima, korisničko ime mora biti jedinstveno. U slučaju da ste odabrali korisničko ime koje već postoji u bazi, dobit ćete poruku "Navedeno korisničko ime već postoji...", što znaći da morate probati neko drugo ime.

Važno: e-mail kojeg navedete mora biti Vaš lični i mora biti validan!

Potvrda (verifikacija) nove registracije

Sistem www.emis.ba koristi uobičajen metod za verifikaciju novoregistriranih korisnika. Postupak se sastoji u sljedećem:

 • nakon što ste unijeli pristupne podatke prilikom registracije, sistem automatski šalje e-mail na navedenu e-mail adresu sa naslovom emis.ba (do not reply) - potvrda registracije,
 • proslijeđeni e-mail morate otvoriti na uobičajen način,
 • u tekstu e-maila se nalazi i odgovarajući link (poveznicu) na kojeg trebate kliknuti i time potvrditi svoju registraciju,
 • potvrdom registracije ćete automatski biti preusmjereni na sistem www.emis.ba, sa porukom o uspješnoj (ili neuspješnoj) registraciji,
 • pristup on-line testovima Vam je sada omogućen nakon što se prijavite na sistem.

Prijava na sistem

Nakon uspješne potvrde registracije pristup sistemu Vam je omogućen. U tom smislu je prvo potrebno prijaviti se. Postupak je sljedeći:

 1. prvo kliknemo na izbornik 'Prijava na sistem', a zatim
 2. nakon prikaza prijavne forme unesemo
 3. korisničko ime i
 4. pristupnu lozinku,
 5. i na kraju kliknemo na 'Prijavi se'.

Alternativno, možemo odabrati i jezik tj. bosanski, hrvatski ili srpski.

Lozinke

U slučaju da smo zaboravili pristupnu lozinku možemo kliknuti na link (poveznicu) 'Zaboravili ste svoju lozinku?'. U tom slučaju je potrebno prvo navesti korisničko ime, nakon čega će Vam sistem automatski poslati odgovarajući e-mail sa daljnjim informacijama.

Lozinka se nakon registracije u svakom trenutku može promijeniti. Postupak je da se prvo prijavimo na sistem, nakon čega nam se aktivira izbornik 'Moj profil' u gornjem desnom uglu. Nakon otvaranja profila, kliknemo na link (poveznicu) 'Promijenite Vašu lozinku' i unesemo novu lozinku po želji.

Napomena: pristupne lozinke su enkriptirane naprednim 256-bitnim algoritmom i nemoguće ih je spoznati. Zato u slučaju da smo lozinku zaboravili, možemo samo kreirati novu nakon odabira opcije 'Zaboravili ste svoju lozinku?'.